Sökande till Tölö gymnasium våren 2016

Hösten 2016 kommer vi att ta in 81 nya studerande till vår allmänna linje, och till specialiseringslinjerna för bildkonst 17, musik 17 och humanekologi 18 nya studerande.

Mera information hittar du här.

En preliminär ämnesvalsblankett lämnas in till skolan i samband med urvalsprovet eller skickas till skolan senast 4.5.2016.

DELA