Anskaffning av dator


Alla studerande ska ha sin egen dator som arbetsredskap i skolan. För att datorn också ska kunna användas vid studentskrivningarna rekommenderar vi att man vid anskaffning av dator försäkrar sig om att den fyller Studentexamensnämndens anvisning om terminalutrustning.

DELA