Anmälan till vårens studentskrivningar

Anmälningstiden för vårens skrivningar är 14 - 18.11.2022

Den som inte är inskriven ska kontakta skolans rektor Marina Sjöholm (marina.sjoholm@hel.fi, 050-4125427).

Studerande i årskurs 3, vuxenlinjens studerande, kombistuderande och övriga inskrivna studentexamensstuderande ska följa instruktionerna nedan.

Anmälan till skrivningarna görs personligen i skolan, enligt följande schema:

måndag 14.11 20A och 20C

tisdag    15.11 20B och 20D

onsdag  16.11 20E och 20F

torsdag 17.11 19A-F

torsdag 17.11 kl. 15.00 - 17.00 vuxenlinjens studerande

Kombistuderande och övriga studentexamensstuderande ska anmäla sig under anmälningstiden 14 - 17.11.2022

Hur anmäler man sig?

Börja med att fylla i anmälningsblanketten i Wilma. När du fyllt i blanketten skall du gå och träffa studiehandledaren, biträdande rektorn eller rektorn.

Den som tar emot anmälan granskar och godkänner den.

Kombistuderande anmäler sig genom att skicka ett wilmameddelande till biträdande rektor Joakim Häggström när anmäldningsblanketten är ifylld.

Hur fyller man i anmälningsblanketten i Wilma?

Den som har inlett/inleder sin examen våren 2022 eller senare. 

1. Fyll i anmälan i Wilma. Gå till fliken "Blanketter" välj blanketten "Studentexamen BINDANDE anmälan". 
2. Anmäl dig endast till de prov som du ska skriva våren 2023
3. För varje prov ska du fylla i ämnet, tex. finska, lång (andra inhemska). Gällande finskan är det just det provet du ska delta i.

4. Spara anmälningsblanketten i wilma.

Observera! Du kan delta i ett prov endast om du har avlagt alla obligatoriska kurser i ämnet före skrivningarna. Kolla dina studieprestationer!     

Den som inlett sin examen hösten 2021 eller tidigare.

1. Fyll i anmälan i Wilma.  Välj fliken "Blanketter" välj blanketten " Studentexamen BINDANDE anmälan ".
2. Anmäl dig endast till de prov som du ska skriva våren 2023
3. För varje prov ska du fylla i två punkter:
A. Ämnet, tex. finska, lång (andra inhemska). Gällande finskan är det just det provet du ska delta i.
B. Obligatoriskt eller extra prov. 
Om du redan har skrivit ett prov som obligatoriskt är det obligatoriskt även andra gånger du skriver det. Samma princip gäller för extra prov.

4. Spara anmälningsblanketten i Wilma.