Anmälan till höstens studentskrivningar

Anmälan till höstens studentskrivningar!

Dagstuderande (instruktioner för vuxenlinjens studerande finns i slutet av texten)

Alla som vill delta i höstens studentskrivningar bör anmäla sig till skrivningarna.

Anmälan till studentexamen görs personligen hos rektor, biträdande rektor eller studiehandledare.

Anmälningstider för åk2

17A  måndag 13.5.2019

17B måndag 13.5.2019

17C tisdag 14.5.2019

17D onsdag 15.5.2019

17E torsdag 16.5.2019

17F fredag 17.5.2019

Du skall fylla i anmälningsblanketten på förhand. Blanketten hittar du i din egen Wilma. Anmälan är bindande!

Tillvägagångssätt:
1. Fyll i anmälan i wilma. Blankett "studentexamen - bindande anmälan"
2. Anmäl dig endast till de prov som du ska skriva hösten 2019
3. För varje prov ska du fylla i två punkter:
A. Ämnet, tex. finska, lång (andra inhemska). Gällande finskan är det just det provet du ska delta i.
B. Obligatoriskt eller frivilligt prov (extra).
OBS! Om du redan har skrivit ett prov som obligatoriskt är det obligatoriskt även andra gången du skriver det. Samma princip gäller för frivilliga prov.
Du kan delta i ett prov endast om du har avlagt alla obligatoriska kurser i ämnet före skrivningarna. Kolla dina studieprestationer!

4. Skriv ut din ifyllda anmälan och skriv under den (vårdnadshavare behöver inte skriva under).
5. Lämna in den undertecknade blanketten vid anmälningstillfället.
6. Ifall du har intyg över läs- och skrivsvårigheter skall intygen skickas till nämnden i samband med anmälan. Kontakta specialläraren!Studerande vid vuxenlinjen

Anmälan till studentexamen görs personligen till rektor, biträdande rektor eller studiehandledare måndag 20.5 kl. 15.00 - 17.00 eller tisdag 21.5 kl. 15.00 - 17.00.

För att du skall få anmäla dig skall du ha en plan för din examen och den skall vara införd i din wilma.

Ifall du inte har en plan, skall du gå och träffa din studiehandledare, innan du kommer och anmäler dig.

Du kan fylla i anmälningsblanketten på förhand. Blanketten hittar du i din egen wilma. Anmälan är bindande!

I studentexamen får följande personer delta

  • studerande får delta i prov i de läroämnen där de har avlagt alla obligatoriska kurser
  • den som tar om ett godkänt prov (en omtagningsmöjlighet) eller ett underkänt prov (ett obligatoriskt prov som underkänts kan tas om två gånger under tre på examenstillfället ome­delbart följande examensomgångar)
  • den som kompletterar sin examen får delta i provet i de ämnen där personen inte tidigare skrivit prov eller i ett ämne i vilket personen skrivit ett prov på annan nivå
  • den som avlagt eller avlägger en yrkesinriktad grundexamen


DELA