Anmälning till vårens studentskrivningar 21 - 24.11

Anmälning till studentexamen våren 2017 sker personligen till rektor, biträdande rektor eller studiehandledare efter att anmälningsblanketten ifyllts i Wilma. Anmälningstiden är 21 - 24.11.2016 november. Ifall du har gått ut skolan och önskar höja något vitsord får du fylla i blanketten vid anmälningen. 

Observera att studentexamensproven i franska, tyska, filosofi, psykologi, geografi och samhällslära är digitala våren 2017.