Hoppa till innehållet

Tentamina

Höjningstentamen

Höjningstentamen ordnas en gång per termin och gäller godkända kurser. Tentamenstillfället inleds kl. 16.30 och avslutas 19.30. Anmälningsblanketten finns på kansliet och på skolans hemsida. Blanketten lämnas in till den lärare man tenterar för senast tre veckor före tentamenstillfället. Du kan anmäla dig till endast ett ämne per tenttillfälle. På hösten höjs kurser från period 5 och 1, på våren från period 2, 3 och 4.

Självständigt genomförd kurs

Kurstentamen ordnas fem gånger per läsår. Tentamenstillfället inleds kl. 16.30 och avslutas kl. 19.30. Tentamenstillfället gäller endast kurser du avlägger på egen hand. Blanketten lämnas in till den lärare du tenterar för senast tre veckor före tentamenstillfället. Du kan anmäla sig till endast en kurstentamen per tenttillfälle.

Både en höjningstentamen och en kurstentamen är omfattande, eftersom du ska visa att du har den kunskap som motsvarar kursens innehåll. Ämnesläraren bör därför kontaktas i god tid för att diskutera kurskraven, så att du hinner förbereda dig ordentligt. Läraren har också rätt att avslå din anhållan om dina grundkunskaper i ämnet inte är tillräckliga. Märk att alla kurser inte lämpar sig för självstudier.

En höjningstentamen och en kurstentamen kan omfatta också projekt och skriftliga rapporter, eller uppgifter som kompenserar sådant som görs under lektionerna. Sådana arbeten måste lämnas in till läraren på överenskommen tidpunkt före tentamenstillfället. Deltagande i kurstentamen förutsätter att du har lämnat in alla uppgifter i tid.

Då en kurs avläggs som kurstentamen måste man få ett godkänt vitsord för att få räkna kursen tillgodo. Om du inte blir godkänd deltar du i undervisningen i vanlig ordning.

Lärokurstentamen

Lärokurstentamen innebär att du försöker höja ditt slutvitsord i ett läroämne, och omfattar därmed alla genomförda kurser i ämnet. Tentamen kan vara både muntlig och skriftlig. Den avläggs under april eller oktober, beroende på när man blir dimitterad. Lärokurstentamen är helt frivillig. Diskutera alltid lärokurskraven med din ämneslärare i god tid före tentamen.18.06.2019 09:25