Suoraan sisältöön

Ordningsregler

Ordningsreglerna gäller på skolans område och i omedelbar närhet av skolan och under evenemang som arrangeras av skolan, t.ex. lägerskolan och studieresor. Reglerna ska trygga arbetsron i skolan, de studerandes, lärarnas och personalens rättsskydd och skapa förutsättningar för en välfungerande skolmiljö.

Alla bör uppträda vänligt och hänsynsfullt mot varandra. Mobbning får inte förekomma.

Skolsamfundets medlemmar bör hålla skolans område snyggt och vara aktsamma med skolans och andras egendom. Skada anmäls genast till rektor eller grupphandledare. Den skyldiga kan bli tvungen att ersätta skadan. Stöld ska omedelbart anmälas till rektor. En studerande kan av rektor eller lärare beordras att städa upp efter sig inne i skolan och på gårdsplanen. Skolan ansvarar inte för de studerandes pengar eller värdesaker.

Tobaksrökning och snusanvändning är förbjuden inom hela skolområdet, (tobakslagen 20.8.2010/698 12§), liksom innehav och användning av alkohol, narkotika eller andra rusmedel. Innehav och användning av alkohol, narkotika och andra rusmedel är förbjudet.

För att vi alla ska kunna utföra vårt arbete bör du tänka på

  • att komma i tid till lektionerna och aldrig vara frånvarande utan giltig orsak.
  • att alltid ta med dig de läromedel och den utrustning som undervisningen kräver.
  • att telefoner och datorer används på lektioner när det är ändamålsenligt – följ lärarens instruktioner.
  • att ge andra arbetsro.


11.06.2020 13:24