Hoppa till innehållet

Närvaro och sjukanmälan

Närvaro på lektionerna är obligatorisk. Att delta i en kurs handlar inte bara om att inhämta den kunskap som erbjuds, utan också om att bidra med åsikter, erfarenheter och frågor. Tänk på att det finns kurser där undervisningen blir svår att förverkliga den dagen för att just du inte är på plats. Man är alltså skyldig att vara närvarande, trots att det finns riktlinjer för hur frånvaro påverkar bedömningen. Skolan är vår arbetsplats och på en sådan meddelar man alltid varför man är förhindrad att närvara.

Frånvaro under en kurs påverkar kursbedömningen. Följande riktlinjer gäller vid frånvaro:

  • Frånvaro på tre block eller mer inverkar på kursbedömningen.
  • Vid frånvaro på fler än fyra block mister man rätten att fullfölja kursen, vilket leder till en avbruten kurs (B). Observera att detta gäller all frånvaro, inte enbart olovlig frånvaro.
  • Också förseningar inverkar på bedömningen så att tre förseningar motsvarar ett frånvaroblock. En försening på mer än en halv timme räknas som en frånvaro.

Vid sjukdom informerar vårdnadshavaren samma dag grupphandledaren via Wilma. Myndiga studerande meddelar själva grupphandledaren. Sjukanmälningar görs för varje frånvarodag och vid långvarig sjukdom kontaktas rektor.

Om man av giltig orsak (t.ex. sjukdom) har varit frånvarande vid ett provtillfälle bedöms kursen med ett D (= deltagit). Om man är borta från ett prov är det extra viktigt att genast samma morgon informera grupphandledaren om orsaken till frånvaron. I annat fall mister man rätten att delta i förnyat förhör.

Resor i anslutning till kurser, studiebesök, konserter och representationsuppdrag medför ofta frånvaro från kurser. Sådan frånvaro bör alltid diskuteras med den berörda ämnesläraren som har rätt att ge kompenserande uppgifter.18.06.2019 09:23