Suoraan sisältöön

Att anhålla om ledighet

Frånvaro av personliga orsaker kräver att man lämnar in en skriftlig ansökan på särskild blankett minst 5 arbetsdagar före frånvaron inleds. Lärarna är inte skyldiga att göra extra uppgifter för att en studerande ska kunna kompensera frånvaro av personliga orsaker.
Då man ansöker om ledighet gäller följande: 1-3 dagar beviljas av grupphandledaren, längre ledighet beviljas av biträdande rektor.DELA
08.08.2018 13:28