Hoppa till innehållet

Handledning

Vi vuxna i skolan samarbetar aktivt för att handleda ungdomarna med respekt för den enskilda människans behov, men huvudansvaret ligger hos grupphandledaren och studiehandledaren. Handledningsrelationen börjar byggas upp när studerande inleder sina studier och den upprätthålls under hela gymnasietiden.

Grupphandledning

När man inleder sina gymnasiestudier får man en grupphandledare som man samarbetar med under hela studietiden. Grupphandledaren följer upp de individuella studieresultaten både via Wilma och under utvecklingssamtal. Grupphandledaren följer också upp närvaron i kurserna och förklarar med hjälp av vårdnadshavarna eventuell frånvaro.

I Tölö gymnasium träffas basgruppen regelbundet i grupprummet för att diskutera aktuella frågor. Närvaron på grupphandledningen är obligatorisk och en förutsättning för fungerande kommunikation mellan lärarkåren och gruppen.

Grupphandledaren är också den person som upprätthåller dialogen med hemmet och träffar vårdnadshavarna under föräldramötena. Anhållan om frånvaro och utredning av frånvaro sköts via grupphandledaren som lättast nås via Wilma eller e-post.

Problem med studierna

Många studerande drabbas under gymnasietiden av en tillfällig nedgång i studiemotivation och därmed ofta av försämrade studieresultat. Om den studerande själv, föräldrar eller lärare upplever att studierna inte ger väntade resultat kontaktas grupphandledaren.  Då kan grupphandledaren sammankalla en grupp behöriga lärare som tillsammans kartlägger problemen, utarbetar en studieplan och följer upp hur planen följs. Planen som innefattar studieteknik och läxläsningstider delas med vårdnadshavaren via Wilma.04.06.2020 11:29