Hoppa till innehållet

Förnyat förhör

Förnyat förhör ordnas efter varje utvärderingsperiod, fem gånger per läsår. Tenttillfället inleds kl. 15.00 och avslutas kl. 18.00. Det förnyade förhöret gäller underkända kurser (4) och kurser som bedömts med deltagit (D). Anmälningen till förnyat förhör görs i Wilma.

Rekommendationen är att man skriver endast ett prov under förnyat förhör. I undantagsfall kan två prov skrivas per tenttillfälle, men kontakta i så fall alltid de berörda lärarna före anmälan. Efter det förnyade förhöret kan man inte längre komplettera en kurs. Om man blir underkänd i det förnyade förhöret måste man avlägga kursen på nytt.18.06.2019 09:24