Hoppa till innehållet

De studerandes sida

I Tölö gymnasium strävar vi efter en arbetsmiljö där alla känner att de är delaktiga i det arbete vi utför. En förutsättning för det är kommunikation och öppen dialog – mellan lärare och studerande, mellan representanter för de olika linjerna som arbetar i skolhusen.

Vi vill ge alla en möjlighet att vara sig själva, att samarbeta och komplettera varandra. Vi vill ha en vardag där ”det är rätt att göra fel” för att ha mod att pröva nytt och utvecklas. Då kan vi uppnå visionen om det kreativa gymnasiet där vetenskapen, konsten och människan möts i arbetet med lärandet.

Studierna i gymnasiet är kursbundna. Läsåret är indelat i fem perioder och varje period har sin egen kursbricka, varifrån de studerande väljer kurserna i sitt studieprogram. Gymnasiets hela lärokurs ska bestå av minst 75 kurser.

Vuxenlinjen har sina egna bestämmelser, se Vuxenstudier.

Stöd för studerande - Studerandevårdens kontaktuppgifter04.03.2019 09:00