Hoppa till innehållet

Stöd för studerande

Studiehandledare

Tea Eriksson 040 3349144
tea.eriksson(at)edu.hel.fi

Tom Nystedt, 040 1596821
tom.nystedt(at)edu.hel.fi

Helena Martin  
helena.martin(at)edu.hel.fi


Speciallärare

Emma Holmström, 040-5845262
emma2.holmstrom(at)edu.hel.fi

Hälsovårdare

Jeanette Bussman , 040 1616546
jeanette.bussman(at)hel.fi

Kurator

Nea Anner, 050 5901221
nea.anner(at)edu.hel.fi

Psykolog

Christa Bäckström

christa.backstrom(at)edu.hel.fi

Tel. 040-7061563


Skolans studerandevårdsplan13.10.2022 10:42