Hoppa till innehållet

Stöd för studerande

Studiehandledare

Tea Eriksson 040 3349144
tea.eriksson(at)edu.hel.fi

Tom Nystedt, 040 1596821
tom.nystedt(at)edu.hel.fi

Speciallärare

Bo-Håkan Söderholm, 040 8325265   
bo-hakan.soderholm(at)edu.hel.fi

Lotta Meismaa, 040 6735995 
lotta.meismaa(at)edu.hel.fi

Hälsovårdare

Jeanette Bussman , 050 310 5570
jeanette.bussman(at)hel.fi

Kurator

Nea Anner, 050 5901221
nea.anner(at)edu.hel.fi

Psykolog

Christa Bäckström

christa.backstrom(at)edu.hel.fi

Tel. 040-7061563


Skolans studerandevårdsplan21.01.2022 10:41