Suoraan sisältöön

Stöd för studerande

Studiehandledare

Tea Eriksson 040 3349144
tea.eriksson(at)edu.hel.fi

Tom Nystedt, 040 1596821
tom.nystedt(at)edu.hel.fi

Speciallärare

Bo-Håkan Söderholm, 040 8325265   
bo-hakan.soderholm(at)edu.hel.fi

Hälsovårdare

Jeanette Bussman , 040 1616 546
jeanette.bussman(at)hel.fi

Kurator

Nea Anner, 050 5901221
nea.anner(at)edu.hel.fi

Psykolog

Gerda Kraemer,  040 670 5590   
gerda.kraemer(at)edu.hel.fi 
 
24.04.2020 11:40