Hoppa till innehållet

Studier vid annan läroanstalt

Alla studerande har möjlighet åka på utbytesperiod eller utbytesår till ett annat gymnasium under sin gymnasietid. Men utbytesperioden måste planeras noga tillsammans med den egna studiehandledaren. Rekommendationen är att man inte åker på periodutbyte under det första läsåret. De som går en specialiseringslinje bör inte åka på periodutbyte under perioder då det går obligatoriska specialiseringskurser.

Vi ser gärna att studerande som planerar ett utbytesår i ett så tidigt skede som möjligt diskuterar planerna med grupphandledare och studiehandledare. När planerna har blivit mer konkreta måste den studerande meddela rektor om avbrott i studierna i god tid före frånvaroperioden.27.05.2015 12:49