Suoraan sisältöön

Kurserna

Kursbrickorna visar kursutbudet läsåret 2019 2020 samtidigt som den visar i vilken period och i vilken position kurserna erbjuds. Kursutbudet omfattar de obligatoriska och de fördjupade kurserna enligt den nationella läroplanen samt ett antal skolvisa tillämpade kurser. 

Hösten 2016 infördes en ny läroplan i gymnasiet. De som påbörjade sina gymnasiestudier före det fortsätter enligt den gamla läroplanen. Ifall du behöver avlägga en kurs som inte längre erbjuds enligt den gamla läroplanen, kan du avlägga den genom kurstentamen eller genom att ersätta den med någon lämplig kurs i den nya läroplanen. Du måste då först konsultera studiehandledaren. DELA
12.08.2019 16:11