Hoppa till innehållet

Studierna

I Tölö gymnasium strävar vi efter en arbetsmiljö där alla känner att de är delaktiga i det arbete vi utför. En förutsättning för det är kommunikation och öppen dialog – mellan lärare och studerande, mellan representanter för de olika linjerna som arbetar i skolhusen.

Vi vill ge alla en möjlighet att vara sig själva, att samarbeta och komplettera varandra. Vi vill ha en vardag där ”det är rätt att göra fel” för att ha mod att pröva nytt och utvecklas. Då kan vi uppnå visionen om det kreativa gymnasiet där vetenskapen, konsten och människan möts i arbetet med lärandet.

Gymnasiestudierna är kursbundna och varje period avlägger den studerande ett antal kurser enligt ett individuellt schema. Att hantera vardagen i gymnasiet handlar alltså egentligen om att ha kontroll över kursfordringarna.

Se videorna om förnyelsen av gymnasiets läroplan.17.01.2023 13:08