Hoppa till innehållet

Humanekologi

Tack vare Tölö gymnasiums ställning som specialiseringsgymnasium erbjuder vi humanekologi, ett ämne du inte kan läsa i någon annan skola i Finland. Varje studerande läser minst tolv kurser humanekologi; många läser flera. Resten av de minst 75 kurser du behöver för att få gymnasiets avgångsbetyg, utgörs av nationella och skolvisa gymnasiekurser.

Mål för undervisningen i humanekologi

Studierna i humanekologi ska ge de studerande en bred insikt om sambanden mellan människa, miljö och samhälle. Avsikten är att motverka den splittring och fackindelning som präglar samhället vi lever i. Kurserna som ofta kompletterar och fördjupar andra skolämnen visar hur vi kommit dit vi nu är, hur vi påverkas av vår historia, miljö och kultur och hur vi i vår tur kan påverka dessa. Exkursioner, resor, gäster och gästföreläsare är en viktig del av undervisningen.

Kurserna indelas i fyra delområden: 

 • Miljö och natur 
 • Samhällets utveckling 
 • Kulturgeografi 
 • Praktiska färdigheter 

Obligatoriska kurser på humanekologiska linjen

Människans och kulturernas utveckling 

 • Människans förhistoria
 • Förutsättningar för kultur hos människan och hennes närmaste släktingar 
 • Försörjningskulturer från jägare och samlare till dagens högenergisamhällen

Resurserna. Vad lever vi av? 

 • Studier av tidigare högkulturer och deras förhållande till sina naturresurser
 • Kampen om jord, vatten och andra naturresurser idag. Urbefolkningarna som symbol för orättvist resursutnyttjande
 • Skogen – Finlands viktigaste naturresurs

De andras ekosystem 

 • Vad gör skogsbruk åt skogen och vad gör fisket åt haven? 
 • Hur ser man på miljöproblem i olika delar av världen? 
 • De studerande övar sig på att sammanställa och behandla information och undervisa varandra och utomstående 

Vårt ekosystem, staden 

 • Städernas historia från Akkad och Ur till dagens megalopoler 
 • Ekologiska utopier, urbanekosystem och hållbar stadsplanering 
 • Stadsplanering i praktiken: I Finland och i fattiga länders storstäder 

Krig och konflikter i världen 

 • Aktuella krig och konflikter i världen 
 • Varför uppkommer konflikter och hur kan vi lösa dessa?
 • Omvärldens roll i konflikter 

Hur jag kan påverka samhället 

 • Hur kan jag påverka min omgivning? 
 • Enskilda aktivister och medborgarorganisationer verksamma i Finland presenterar sig 
 • Grupparbeten kring samhällsaktuella teman 

Slutarbete 

Alla studerande på humanekologiska linjen avslutar sina studier i humanekologi med ett slutarbete som kan vara teoretiskt eller praktiskt. Målet är att den studerande visar att hen kan utföra ett omfattande självständigt och självvalt projekt. 

Valbara fördjupade kurser 

Teknik och framtid 

Naturvård och artkännedom  

Världsfilm

Global ekonomi och fattigdom  

Omvärldsbevakning 

Krig och fred i naturen

Följande kurser erbjuds inom ramen för våra årsvisa teman: Afrika, Ryssland och Asien.

Afrika   

Ryssland

Asien (Mellanöstern, Indien, Kina)

Swahili 

Ryska 

Arabiska, hindi eller mandarin 

TILLÄMPADE KURSER

Vildmarks-/överlevnadskurs 

Readings in Human Ecology 

Världsmat 

Mat för en fattig studerande 

Socialt arbete 

Urban odling

Förlorad kunskap (hantverk, fiske mm.)

Drama 

Second hand design
27.05.2019 14:00