Hoppa till innehållet

Specialiseringar

Du som studerar på en specialiseringslinje ska avlägga minst 12 specialiseringskurser. Av dessa är sju obligatoriska och fem valbara. Specialiseringsstudierna avslutas med ett slutarbete som kan vara teoretiskt eller praktiskt. Målet är att visa att man kan utföra ett omfattande, självständigt och valfritt projekt.

Humanekologi

Humanekologiska linjen vid Tölö gymnasium studerar människan, samhället och naturen. Med avstamp djupt i historien fokuserar vi på aktuella frågor, på det som påverkar våra liv i dag och i framtiden. Vi studerar lokala och globala miljöfrågor, kulturer nära och fjärran, staden som ekosystem och pågående konflikter i världen. I det teoretiska gymnasiet satsar vi också på praktiskt arbete, som hur man påverkar samhället, odling, matlagning och drama. Som humanekolog läser du om fenomen du inte kände till, reser till platser du inte visste fanns och träffar människor från hela världen.

Bildkonst

På bildkonstlinjen ser vi bildkonsten både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv, den är ju en del av det samhälle och den verklighet vi lever i. Vi arbetar med olika material, tekniker, metoder och uttrycksmedel för att utveckla det egna skapandet. Vi gör konst- och mediebilder, film, foto och bruksföremål. Vi deltar i konstprojekt utanför skolan, besöker konstskolor och utställningar i Finland och utomlands. Vi ställer regelbundet ut våra arbeten i och utanför skolan. Som bildstuderande arbetar du med och inspireras av människor som är intresserade av liknande saker som du själv.

Musik

På musiklinjen spelar och sjunger du med andra musikintresserade. Du arbetar intensivt tillsammans med din grupp och studerar en repertoar som kan bestå av pop-, rock-, musikal- eller jazzlåtar. Varje musikarrangemang bygger på gruppdeltagarnas egna instrument och förmågor. I de fördjupade studierna kan du dessutom välja kurser i bland annat körsång, band, djembespel, salsaband, ljudteknik eller lära dig att uppträda med låtar på scen. Du som brinner för olika slags musik och tycker om att spela och sjunga tillsammans med andra kommer att trivas hos oss.
27.05.2019 13:58