Hoppa till innehållet

Antagning till specialiseringslinjerna

HUMANEKOLOGI

Ansökan till humanekologilinjen sker via den gemensamma elevantagningen

För att kunna antas ska du utföra en förhandsuppgift som anknyter till det du lärt dig i t.ex. biologi, geografi, hälsokunskap, kemi, fysik, historia, samhällskunskap, religion eller livsåskådning i grundskolan.  Dessutom deltar du i en intervju den 28.4.2022.

Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från förhandsuppgiften och intervjun.  I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

FÖRHANDSUPPGIFT VÅREN 2022 

Välj ett problem i världen som du skulle vilja göra något åt ELLER Välj ett problem som har lösts på ett bra sätt.

- Beskriv problemet.

- Vad beror det på?

- Hur och av vem borde det lösas?

Presentera ditt svar skriftligt på en A4 (ca 2000 tecken) Ange dina källor. Skicka in texten till båda linjeledarna johan.rehn@edu.hel.fi och annika.luther@edu.hel.fi senast den 21.4.2022.

DISKUSSION OCH INTERVJU

Under inträdesprovet diskuterar du problemet du skrivit om i förhandsuppgiften tillsammans med en annan sökande (ca 20 minuter). Vi är intresserade av hur väl ni satt er in i era problem och hur ni lyssnar på varandras åsikter och tar hänsyn till varandra. Efter diskussionen intervjuar vi dig om varför du söker till linjen, ditt intresse för humanekologiska frågor mm.

BEDÖMNING

Maximalt 10 poäng 

  • Högst 6 poäng för förhandsuppgiften. Textens innehåll och uppbyggnad samt att den sökande i diskussionen visar att hen behärskar stoffet.
  • Högst 4 poäng för den sökandes förmåga att föra en bra diskussion och för intervjudelen.


 BILDKONST     

Ansökan till bildkonstlinjen sker via den gemensamma elevantagningen. För att antas till bildkonstlinjen behöver du delta i vårt urvalsprov. Urvalsprovet består av två förhandsuppgifter och två arbeten du gör under provtillfället den 28.4.2022.

Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från förhandsuppgiften och inträdesprovet.  I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

Du kan komplettera dina förhandsuppgifter med kopior av andra valfria arbeten du gjort i skolan, konstskolan eller på fritiden. Kopiera de arbeten du vill visa upp på 2-4 ark i storlek A4. Lägg dem i en plastficka tillsammans med ett fotografi av dig själv. Märk alla arbeten med ditt namn. Ta med förhandsuppgifter och kopior av övriga arbeten urvalsprovet.

FÖRHANDSUPPGIFTER SOM TAS MED TILL URVALSPROVET VÅREN 2022.  

Uppgift 1

Hur skulle du kunna göra en insats för en medmänniska eller för miljön? Måla en bild i akvarell eller täckfärg där du illustrerar en påhittad eller verklig situation med tema ”att göra skillnad”!

Använd ett papper i storlek A3.

Uppgift 2

Rita en serie i blyerts, tusch eller valfria färger. Skapa två olika karaktärer som möts för första gången i en oväntad situation.

Använd 3-6 bilder på ett papper i storlek A3.

Som stöd för den här uppgiften kan du bekanta dig med grunderna i serieteckning här:

https://youtu.be/ldyvHoJKFjM

 MUSIK

Ansökan till musiklinjen sker via den gemensamma elevantagningen. För att du ska kunna antas till musiklinjen måste du delta i urvalssprovet 28.4.2022. Var också beredd på att en del sökande har det praktiska provet först 29.4.2022. Ta med dig ett fotografi av dig själv till teoriprovet, så att vi lättare ska komma ihåg dig.

Du kan få högst en tilläggspoäng för kurser du avlagt vid musikinstitut eller genom privatundervisning. Rekommendationer och intyg över dessa ska du skicka per e-post till linjeledaren annika.blomqvist@edu.hel.fi senast torsdag 21.4 2022.

Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från urvalsprovet. I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

URVALSPROVET  VÅREN 2022. 

Provet består av en praktisk del och en teoretisk del.

I den praktiska delen spelar du ditt huvudinstrument och sjunger en enkel sång (typ folkvisa) utan ackompanjemang. Också om du har sång som huvudämne skall du sjunga den enkla sången utan ackompanjemang.

Teoriprovet består av ett kort melodidiktat, ackordkännedom och några problemlösningsuppgifter i musik.   

BEDÖMNING

Maximalt 10 poäng

  • 1 poäng för godkänt teoriprov. För inträde till musiklinjen måste teoriprovet vara godkänt. (underkänt 0 poäng)
  • Högst 8 poäng för det praktiska provet.
  • Högst 1 poäng för intyg och rekommendationer.


Mera information om studierna och urvalsproven får du på vår infostream den 27.1.2022 kl. 17.30. På grund av coronaläget kan vi inte ta emot elever för att bekanta sig med skolan.

 28.01.2022 09:42