Hoppa till innehållet

Antagning till specialiseringslinjerna

I år sker inträdesproven på distans. Information har skickats per e-post till alla sökande till specialiseringslinjerna.

HUMANEKOLOGI

Ansökan till humanekologilinjen sker via den gemensamma elevantagningen

För att kunna antas ska du utföra en förhandsuppgift som anknyter till det du lärt dig i t.ex. biologi, geografi, hälsokunskap, kemi, fysik, historia, samhällskunskap, religion eller livsåskådning i grundskolan.  Dessutom deltar du i en intervju den 23.4.2020. Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från förhandsuppgiften och intervjun.  I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

FÖRHANDSUPPGIFT

Välj ett problem i världen som du skulle vilja göra något åt ELLER Välj ett problem som har lösts på ett bra sätt.

- Beskriv problemet.

- Vad beror det på?

- Hur och av vem borde det lösas?

Presentera ditt svar skriftligt på en A4 (ca 2000 tecken) Ange dina källor. Skicka in texten till båda linjeledarna (johan.rehn@edu.hel.fi och annika.luther@edu.hel.fi senast den 14.4 2020.

INTERVJU

Utgående från förhandsuppgifterna intervjuar vi er parvis (15 – 20 minuter). Intervjun sker på distans. Vi är intresserade av varför ni söker till humanekologiska linjen och av hur bra ni satt er in i problemen ni skrivit om. 


BILDKONST
 

Ansökan till bildkonstlinjen sker via den gemensamma elevantagningen. För att antas till bildkonstlinjen måste du delta i vårt inträdesprov. Inträdesprovet består av två förhandsuppgifter som du ska skicka in till laila.rebers-hollander@edu.hel.fi och tolo.gymnasium@hel,fi senast den 14.4, samt  Därefter frå du informytterligare uppgifter som du får information om då du lämnat in dina förhandsuppgifter., en kort intervju och två uppgifter som görs under provtillfället 23.4.2020. Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från förhandsuppgiften och inträdesprovet.  I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

Du kan komplettera dina förhandsuppgifter med kopior av andra valfria arbeten du gjort i skolan, konstskolan eller på fritiden. Kopiera de arbeten du vill visa upp på 3-4 ark i storlek A4. Lägg dem i en plastficka tillsammans med ett fotografi av dig själv. Märk alla arbeten med ditt namn. Ta med allt till inträdesprovet och lämna in. Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från inträdesprovet.

FÖRHANDSUPPGIFTER SOM TAS MED TILL INTRÄDESPROVET

Uppgift 1


Välj ett tema som berör oss alla, det kan gälla vårt klimat, jämlikhet, rättvisa, vänskap eller kärlek. Rita en bildserie där du själv väljer synvinkel, teknik och uttryckssätt. Använd valfritt antal rutor på ett papper i storlek A3. (Om du använder text ska texten vara tydlig)

Uppgift 2


Måla en bild av ditt favoritmotiv i akvarell eller täckfärg i storlek A3. 


MUSIK

Ansökan till musiklinjen sker via den gemensamma elevantagningen. För att du ska kunna antas till musiklinjen måste du delta i inträdesprovet 23.4.2020. Var också beredd på att en del sökande har det praktiska provet först 24.4.2020 Vid inträdesprovets praktiska del kan du lämna in intyg över kurser vid musikinstitut eller privatundervisning. Dessa kan ge dig högst en tilläggspoäng. Ta också med dig ett fotografi av dig själv till teoriprovet, så att vi lättare ska komma ihåg dig. 

Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från inträdesprovet. I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

INTRÄDESPROVET

Provet består av två delar.

 1. Musikteoriprov där uppgifter såsom att sätta ut taktstreck, melodidiktat, att känna igen och bilda ackord kan ingå motsvarar ungefär musikskolornas teori och solfége (2/3 – 3/3). Du måste bli godkänd i provet. 

 2. En praktisk del där du sjunger och/eller spelar. En enkel sång utan ackompanjemang ska också ingå.  

Mera information om studierna och inträdesproven får du på vår infokväll den 23.1.2020 kl. 18.00

Du är också välkommen att bekanta dig med skolans nya lärmiljö och med lärare och studerande redan från kl. 16.30

 

 03.04.2020 16:49