Suoraan sisältöön

Antagning till specialiseringslinjerna

HUMANEKOLOGI

Ansökan till humanekologilinjen sker via den gemensamma elevantagningen 

För att kunna antas ska du utföra en förhandsuppgift som anknyter till det du lärt dig i t.ex. biologi, geografi, hälsokunskap, kemi, fysik, historia, samhällskunskap, religion eller livsåskådning i grundskolan.  Dessutom deltar du i en intervju den 25.4.2019. Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från förhandsuppgiften och intervjun.  I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

FÖRHANDSUPPGIFT 

Välj ett problem i världen som du skulle vilja göra något åt ELLER Välj ett problem som har lösts på ett bra sätt.

- Beskriv problemet. 

- Vad beror det på? 

- Hur och av vem borde det lösas? 

Presentera ditt svar skriftligt på en A4 (ca 2000 tecken) Ange dina källor. Skicka in texten till båda linjeledarna (johan.rehn@edu.hel.fi och annika.luther@edu.hel.fi senast måndagen 15.4 2019. 

INTERVJU 

Utgående från förhandsuppgifterna intervjuar vi er parvis (15 – 20 minuter). Vi är intresserade av varför ni söker till humanekologiska linjen och av hur bra ni satt er in i problemen ni skrivit om.  


BILDKONST

Ansökan till bildkonstlinjen sker via den gemensamma elevantagningen. För att antas till bildkonstlinjen måste du delta i vårt inträdesprov. Inträdesprovet består av två förhandsuppgifter, en kort intervju och två uppgifter som görs under provtillfället 25.4.2019. Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från förhandsuppgiften och inträdesprovet.  I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

Du kan komplettera dina förhandsuppgifter med kopior av andra valfria arbeten du gjort i skolan, konstskolan eller på fritiden. Kopiera de arbeten du vill visa upp på 3-4 ark i storlek A4. Lägg dem i en plastficka tillsammans med ett fotografi av dig själv. Märk alla arbeten med ditt namn. Ta med allt till inträdesprovet och lämna in. Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från inträdesprovet.

FÖRHANDSUPPGIFTER SOM TAS MED TILL INTRÄDESPROVET

Uppgift 1 

En målning i akvarell eller täckfärg i storlek A3: 

Måla en bild som gestaltar en stark naturupplevelse ur ett valfritt perspektiv. 

Uppgift 2 

En teckning i blyerts eller svart tusch i storlek A3: 

Välj ett musikstycke eller en låt som berör dig och gör en tolkning i en tredelad bildserie. Skriv artistens och låtens namn på baksidan.


MUSIK

Ansökan till musiklinjen sker via den gemensamma elevantagningen. För att du ska kunna antas till musiklinjen måste du delta i inträdesprovet 25.4.2019. Var också beredd på att en del sökande har det praktiska provet först 26.4.2019. Vid inträdesprovets praktiska del kan du lämna in intyg över kurser vid musikinstitut eller privatundervisning. Dessa kan ge dig högst en tilläggspoäng. Ta också med dig ett fotografi av dig själv till teoriprovet, så att vi lättare ska komma ihåg dig. 

Hälften av poängen kommer från grundskolans avgångsbetyg, andra hälften från inträdesprovet. I Helsingfors krävs det dessutom minst 7,0 i medeltal för att kunna bli antagen till gymnasiet.

INTRÄDESPROVET

Provet består av två delar.

 1. Musikteoriprov där uppgifter såsom att sätta ut taktstreck, melodidiktat, att känna igen och bilda ackord kan ingå motsvarar ungefär musikskolornas teori och solfége (2/3 – 3/3). Du måste bli godkänd i provet. 

 2. En praktisk del där du sjunger och/eller spelar. En enkel sång utan ackompanjemang ska också ingå.  

 

Mera information om studierna och inträdesproven får du på vår infokväll den 24.1.2018 kl. 18.00.

 

 DELA
27.05.2019 13:53