Hoppa till innehållet

Sök till oss

Våra linjer

Allmänna linjen

Allmänna linjen kunde egentligen kallas allmänbildande linjen. Under din gymnasietid avlägger du 150 studiepoäng som innehåller både obligatoriska och valbara studier.  I många ämnen erbjuder vi tvärvetenskapliga och tillämpande studieavsnitt. Hos oss kan du läsa tyska, franska och spanska och delta i vårt aktiva internationella utbyte. Du kan välja laborationskurser i kemi, fysik och biologi, lära dig film och animation eller pröva på att vara företagare för ett år. Vi har också Svenskfinlands största kursutbud i psykologi och filosofi. Utöver det här kan du avlägga utvalda kurser i bildkonst, musik och humanekologi.  Dessutom kan du välja kurser på vår kvällslinje. 

Specialiseringslinjer: bildkonst, humanekologi och musik

Också på specialiseringslinjerna avlägger du 150 studiepoäng. Minst 24 studiepoäng ska vara inom din specialisering. 12 studiepoäng och slutarbetskursen är obligatoriska, och resten kan du välja ur specialiseringens kursbricka enligt intresse. I övrigt gör du dina kursval på samma sätt som på den allmänna linjen. De allmänna gymnasiestudierna är gemensamma för alla linjer.

Ansökan till Tölö gymnasium

Du söker till Tölö gymnasium genom den gemensamma ansökan till andra stadiet (GEA) 21.2 - 21.3.2023.
Antagning till den allmänna linjen sker på basen av ditt avgångsbetyg från grundskolan, medan antagning till specialiseringslinjerna grundar sig på avgångsbetyget (max 10) och ett urvalsprov (max 10).
Alla som söker till någon av linjerna för bildkonst, humanekologi eller musik kallas till ett urvalsprov, som hålls den 27.4.2023. För att få delta i provet måste du bekräfta att du kommer att delta. Du ska reservera hela dagen för provet. Om du söker till musiklinjen ska du dessutom vara beredd på att du kanske har ett prov den 28.4. 

Mera information om urvalsproven hittar du på specialiseringslinjernas egna beskrivningar.

Vi ordnar ett infotillfälle för alla linjer den 26.1.2023 kl. 17.30. 

För att vi skall kunna planera studieprogrammet i gymnasiet för nästa läsår ber vi dig fylla i den elektroniska blanketten för preliminära ämnesval senast den 23.4.

Du hittar bilder från vår verksamhet på Flickr . 23.11.2022 18:11