Hoppa till innehållet

Direktionsledamöterna

Direktionen för Tölö gymnasium 2021 - 2025

Gunilla Celvin, ordförande

Ersättare Anna Dönsberg


Katarina Stendahl

Ersättare Åsa Hedman


Marco Keto

Ersättare Henrik Palin


Jonas Sundman  

Ersättare Kati Stenius


Jan Söderblom

Ersättare Marianna Saarikko-Janson


Sini Liesjärvi, lärarrepresentant

Ersättare Tea Eriksson


Jonas Svensson, representant för övrig personal

Ersättare Nea Anner


Studeranderepresentanter utses årsvis

Direktionens protokoll

26.04.2022 15:03