Hoppa till innehållet

Många jobbmöjligheter

Hurdana anställda söker vi?

Vi sysselsätter nästan 14 000 yrkespersoner inom social- och hälsovård.
I egenskap av stor arbetsgivare behöver vi ständigt nya arbetstagare för fasta anställningar. Vi behöver också vikarier för de fast anställdas semestrar och andra ledigheter.

I takt med att vår verksamhet utvidgas uppstår nya vakanser. Därför finns det ofta exempelvis lediga platser för närvårdare inom hemvården. Närvårdare är den vanligaste yrkestiteln inom vår sektor.

För de flesta uppgifter inom vår sektor behöver du en examen inom social- och hälsovård samt rättigheter för yrkesutövning som beviljats av Valvira.

Eftersom klient- och patientsäkerhet samt en positiv klientupplevelse är mycket viktiga för oss förutsätter vi också goda interaktionsfärdigheter, ansvarsfullhet, kunskaper i finska samt det vaccinationsskydd som krävs enligt smittskyddslagen. 

På den här sidan har vi samlat anvisningar för sökande av olika arbeten och uppgifter:

Sökande av fast anställning

De flesta av våra anställningar är arbetsavtalsförhållanden. Uppgifter där man utövar offentlig makt sköts genom tjänsteförhållanden.

Alla lediga platser och tjänster som är öppna för ansökningar utifrån utannonseras via vårt rekryteringssystem, under Lediga jobb på Helsinkirekry.

Om du har frågor kan du vända dig till den kontaktperson som anges i platsannonsen.
Skicka in din ansökan via rekryteringssystemet.

Observera att ansökningstiden vanligen går ut på den sista ansökningsdagen klockan 16, men klockslaget kan variera. Ansökningar som kommit in för sent eller som skickats per e-post beaktas inte.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in till stadens registratorskontor. Märk kuvertet med arbetsnyckeln för den uppgift du söker. Nyckeln finns i platsannonsen.

Mer information finns på sidan om hur du söker jobb hos oss och i Helsinkirekry (på finska).

Vikarie

En anställning kan gälla för en viss tid, om det finns motiverade skäl till det. Skälet kan vara exempelvis vikariat, projekt, säsongsbetonat arbete eller praktik.

För visstidsanställningar och -tjänster anges alltid arbetets start- och slutdag. Som vikarie har du samma förmåner som fast anställda.

Långa vikariat utannonseras med platsannonser under Lediga jobb på helsinkirekry. Skicka in din ansökan via rekryteringssystemet.

Om du har frågor kan du vända dig till den kontaktperson som anges i platsannonsen.

Bli smittspårare för social- och hälsovårdssektorn

Att identifiera smittor och spåra exponerade har en nyckelroll i att bekämpa coronaepidemin. Smittspårarna kontaktar de smittade eller de som exponerats för viruset per telefon.

Smittspårarna arbetar på vardagar och helger kl. 8–20. Arbetet kräver noggrannhet och förmåga att arbeta i snabb takt med klienten i fokus. Vi arbetar i team.

Vi värdesätter utbildning inom social- och hälsovårdssektorn och framför allt förmåga att möta människor. Avlagd kurs i spårning av coronavirus är till nytta vid inskolningen. Även mångsidiga språkkunskaper räknas som en merit. Arbetet som spårare inleds med en omfattande och intensiv inskolning.

Vi har redan rekryterat över 200 experter inom hälsovården som smittspårare.
Lämna din ansökan på helsinkirekry.fi

Arbetsnyckel för sjukvårdare och hälsovårdare SOTE-02-451-20 (på finska)
Arbetsnyckel för närvårdare SOTE-02-452-20 (på finska)

Vi söker i första hand personer som kan binda sig till tvåskiftsarbete på heltid.


Ströjobbare

Om du är intresserad av korta anställningar är alla anställningar under fyra månader centraliserade till Seure.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy är ett bemanningsföretag som är verksamt i huvudstadsregionen och som ägs av Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda städer samt HNS.

Invandrare

Vi vara en föregångarstad inom hantering av mångfald. Det är viktigt för oss att alla helsingforsare får arbeta med uppgifter som motsvarar deras kunskaper, utbildning och färdigheter.

Vårt mål är att öka antalet anställda med invandrarbakgrund så att det motsvarar andelarna invånare från olika kulturer.

Vi behöver yrkespersoner med kunskaper i finska även därför att vår klientkrets omfattar allt fler personer från andra kulturer. 

Studerande och praktikanter

Vi erbjuder praktikplatser för studerande inom social- och hälsovårdssektorn. När du har kommit tillräckligt långt i dina studier är du också välkommen som vikarie. När du arbetar samlar du på dig användbar arbetserfarenhet och får möjlighet att fördjupa dina kunskaper. 

Sökande till läroavtalsutbildning

En läroavtalsutbildning är en utbildning som leder till examen och vars längd varierar mellan ett och tre år. Du kan få en läroavtalsplats hos oss genom att söka till någon av de utbildningar som vi ordnar.

Utbildningarna börjar som omkring fem månader långa rekryteringsutbildningar, under vilken du får arbetslöshetsförmåner och ersättning för uppehälle. Under denna tid avlägger du examensdelen främjande av tillväxt och delaktighet inom grundexamen i social- och hälsovård (närvårdare).

Personer som avlagt rekryteringsutbildningen med godkänt resultat och visat att de är lämpliga för arbete inom branschen avlägger resten av grundexamen som läroavtalsutbildning parallellt med en avlönad anställning inom social- och hälsovården i Helsingfors.

Kompetensområdet är, beroende på utbildning vård och rehabilitering av äldre, sjukvård och omsorg eller handikapparbete. Läroavtalsutbildningen är omkring två år lång.

Arbetsplatser för läroavtalsstuderande finns inom hemvården, på sjukhusen och på seniorcentren. En del av arbetsskiftena infaller under kvällar, nätter och helger. Den uppgiftsrelaterade lönen i början av läroavtalsförhållandet är 1 815,67 euro/månad. På anställningen tillämpas det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Arbetstiden är 38 h och 45 min. per vecka (periodarbete).

Vem är läroavtalsutbildningen avsedd för?

Våra utbildningar är avsedda för dig som:

  • är intresserad av vårdsektorn
  • är lämplig för arbete inom vårdsektorn
  • bor i Helsingfors och är minst 20 år gammal
  • har tillräckliga kunskaper i finska (B2.1)
  • har en god hälsa och är villig att ta alla vacciner som krävs för arbetet
  • kan utföra treskiftsarbete
  • inte har en fast arbets- eller studieplats.

Tidigare erfarenhet av arbete inom kundservice och vård räknas som merit.

Hur ansöker jag till en rekryterings- eller läroavtalsutbildning?

Du kan ansöka till en utbildning på arbets- och näringsbyråns webbplats – Aktuell arbetskraftsutbildning. Sök på utbildningens nummer. Annonsen om utbildningen blir synlig den dag ansökningstiden börjar.

Om du fyller i en elektronisk ansökan utan bankkoder måste du bekräfta din ansökan hos arbets- och näringsbyrån innan ansökningstiden löper ut.

Du kan se hur behandlingen av din utbildningsansökan framskrider på via E-tjänster > Utbildningsansökan.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in till arbets- och näringsbyrån.

Hur framskrider ansökningsprocessen?

En del av de sökande kallas till intervjuer och lämplighetstester. Sökande med främmande språk som modersmål hänvisas vid behov till språktester för att säkerställa tillräckliga kunskaper i finska. Språktestet ordnas före lämplighetstestet.
Alla sökande informeras om resultatet av urvalet.

Mer information

Gällande arbete som närvårdare inom social- och hälsovårdssektorn
arbetskraftsplanerare Tiina Luoma, 09 310 50881

Gällande fördelarna med arbetskraftsutbildning och hur du ansöker

Arbetslinjens utbildningsrådgivning, tfn 0295 020 702.

Sommarjobbare i åldern 16–17 år

Ansök till sommarjobbare här!

Uppgifterna är avsedda för alla 16-17 åriga unga. Man behöver inte ha en utbildning eller studera inom social-och hälsovården.

Hos oss får du möjligheten att arbeta med olika biträdande uppgifter (inte vårdjobb!) inom hemvården, äldreomsorgen, hälsostationerna eller handikappservicen. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara att samtala, vistas ute, spela spel eller att läsa tidningar och böcker med klienterna. Om du gillar att uppträda kan använda dina förmågor till glädje för klienter.

Viktiga saker gällande sommarjobbet

- du jobbar 7.6-6.7 eller 1.7-31.7
- då arbetsförhållandet börjar bör du vara 16-17 årig eller fylla 16 år under året 2021
- din lön är 1000 euro i månaden
- dina arbetsdagar är 7h och 45min
- du jobbar från mån-fre
- dina arbetsturer är mellan kl. 7-18

Sommarjobbssökande

Vårdbransch sommarvikariat 2021

Sjukskötaren och hälsovårdarens rekrytering för sommarvikariat börjar 8.2.2021
Vi söker vikarier till sjukhus, äldreomsorgs uppgifter, hälsostationer, mental— och missbruksvård samt handikappservice.
Du hittar mera information från helsinkirekry.fi, arbetsnyckeln SOTE-04-6-21 styr dig till sommarvikariat ansökningen.
Mera information: sotekesa@hel.fi.

Närvårdaren rekryteras via Seure
Mera information seure.fi

Vi anställer årligen hundratals yrkespersoner och studerande inom social- och hälsovården som semestervikarier på våra olika enheter. Gå till våra sommarjobbssidor (på finska).

Sökande av civiltjänstplats

Vi tar emot några civiltjänstgörare per år.

Eventuella civiltjänstplatser annonseras ut på Civiltjänstcentralens webbplats.

Personer som söker arbete med lönesubvention

Om du söker ett arbete med lönesubvention ska du kontakta arbets- och näringstjänsterna.

Sökande till arbetsprövning

Arbetsprövningsplatser inom social- och hälsovården i Helsingfors fylls oftast internt. Vi säkerställer nya arbetsuppgifter för våra fast anställa i situationer där deras hälsotillstånd förändras permanent. Utomstående kan tas emot för arbetsprövning endast i undantagsfall. Mer information om arbetsprövning finns på arbets- och näringstjänsternas webbplats.

För de flesta uppgifter inom vår sektor behöver du en examen inom social- och hälsovård samt rättigheter för yrkesutövning som beviljats av Valvira.

Eftersom klient- och patientsäkerhet samt en positiv klientupplevelse är mycket viktiga för oss förutsätter vi också goda interaktionsfärdigheter, ansvarsfullhet, kunskaper i finska samt det vaccinationsskydd som krävs enligt smittskyddslagen.
På den här sidan har vi samlat anvisningar för sökande av olika arbeten och uppgifter.16.02.2021 10:01