Suoraan sisältöön

Kotihoidon työtehtävien kelpoisuudet

Työtehtävien kelpoisuusehdoista ja opistopisteistä

Löydät kuhunkin tehtävään vaadittavat kelpoisuusehdot hakuilmoituksesta. Sijaisuuksia täytettäessä huomioimme usein myös alan opiskelijat. Tällöin vaadittavat opintopisteet tai osaamispisteet on mainittu hakuilmoituksessa.

Tässä esimerkkinä sijaisuuteen palkattavan kotihoidon lähihoitajan, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan kelpoisuusehdot:

Lähihoitajan tehtävissä:

Sinulla tulee olla tehtävään soveltuva lähihoitajan tutkinto ja rekisteröityminen Valvirassa tai hoitoalan opintoja vähintään seuraavasti:

  • lähihoitajaopiskelijalta edellytämme hoidon ja huolenpidon tutkinnon osan suorittamista harjoitteluineen
  • sairaanhoitajaopiskelijalta edellytämme 60 op ja yhtä sairaalaharjoittelua. Lisäksi sinulla tulee olla aina hyväksytysti suoritetut lääkeaineopinnot ja lääkelaskut.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tehtävissä:

Sinulla tulee olla sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus tai alan opintoja vähintään seuraavasti:

  • sairaanhoitajaopiskelijalta edellytämme sairaanhoitajan tehtävissä 140 op
  • terveydenhoitajaopiskelijalta sairaanhoitajan tehtävissä 140 op ja terveydenhoitajan tehtävissä 160 op.

Lisäksi sinulla tulee olla aina hyväksytysti suoritetut lääkeaineopin, sisätautien sekä anatomian ja fysiologian opinnot.JAA
05.03.2018 12:04