Suoraan sisältöön

Kolla på hemvården

Hemvården är indelad i 8 distrikt, södra, mellersta, västra, sydvästra, norra, nordöstra, östra och sydöstra enheten.

Dessa områden är i sin tur uppdelade i 74 närserviceområden, vilka alla har 1 - 2 team som sköter om klienterna.

Den södra hemvårdsenheten har två svenskspråkiga team som är belägna i Drumsö och Tölö. Närmare information får du av de svenskspråkiga teamens hemvårdsledare:

  • Anu Panjanen (Drumsö): tfn. 09 310 64911, anu.panjanen@hel.fi
  • Tuija Ollila (Tölö): tfn. 09 310 44545, tuija.ollila@hel.fi

Välkommen till Helsingfors hemvårds område Femkanten 3


 

Bekanta dig med hemvården05.03.2018 12:21