Suoraan sisältöön

Helsingin sairaala


Hyvä perehdytys ja vahva seniorituki

Takaamme hyvän startin työllesi. Saat hyvän perehdytyksen ja mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen, että pysyt ajan hermolla. Pienryhmäopetukset ja muu koulutus meillä pyörii ympäri vuoden. Seniorituki on vahva - et jää yksin!

Helsingin sairaalaan kuuluu Laakson, Malmin ja Suursuon sairaalat sekä toimialan

  • fysioterapia
  • geriatrian poliklinikka
  • kotisairaala
  • kotihoidon ja monipuolisten palvelukeskusten lääkäripalvelut
  • kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet
  • toimintaterapia.

Hoidamme ja kuntoutamme helsinkiläisiä aikuispotilaita, jotka tulevat jatkohoitoon päivystyksistä tai erikoissairaanhoidosta.

Osastojen toiminta on nopeatempoista. Hoitojakson pituus vaihtelee paljon, muutamasta päivästä useaan kuukauteen. Keskimääräinen hoitojakson pituus on 20 päivää.Erikoistuville lääkäreille on laaja tarjonta erikoistumiseen sopivia työtehtäviä. Koulutusoikeudet ovat mm. geriatriaan, yleislääketieteeseen, sisätauteihin sekä monien erikoisalojen reunakoulutukseen.

Kotisairaalassa ja Suursuon sairaalassa toimivalla saattohoito-osastolla on mahdollista suorittaa palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyteen kuuluva käytännön jakso.

Erikoislääkärin toimenkuvaan voidaan yhdistää poliklinikkatyötä geriatrian, sisätautien tai päivystyksen poliklinikalla.


Kotisairaala

Työ kotisairaalassa on akuuttia sairaalatoimintaa potilaan kotona.

Kotisairaalassa korostuu kotisaattohoito, akuuttien infektioiden hoito sekä palliatiivinen hoito. Työyhteisön parasta antia ovat työparina toimiva seniori ja osaavat sairaanhoitajat.


Kotihoidon ja monipuolisten palvelukeskusten lääkäripalvelut

Kotihoidon ja monipuolisten palvelukeskusten lääkärityö on geriatrisesti orientoitunutta, vaihtelevaa terveyskeskuslääkärin työtä moniammatillisissa tiimeissä.

Työsarkana on kotihoito, ympärivuorokautisen hoidon yksiköt sekä arviointi- ja kuntoutusosastot monipuolisissa palvelukeskuksissa eri puolilla Helsinkiä.

Toimimme geriatrian ja yleislääketieteen erikoisalojen koulutuspaikkana. Lääkärimme sekä opettavat muita että kartuttavat omaa osaamistaan. Kokeneiden geriatrien parissa kehityt myös itse geriatrian huippuosaajaksi.

Helsingin sairaalan sivuilla näkyvät videot on tuotettu yhteistyössä Duunitorin kanssa.

Videoita


Kotisairaala


Laakson sairaala


Malmin sairaala


Suursuon sairaala


Helsingin sairaalan sivuilla näkyvät videot on tuotettu yhteistyössä Duunitorin kanssa.JAA
20.09.2019 14:32