16 - 17-vuotiaat kesänuoret


Nuorille tarjoamme kesätöitä kesä- tai heinäkuuksi. Kesätyöpaikkoja on pääasiassa kotihoidossa, monipuolisissa palvelukeskuksissa, sairaaloissa, vammaispalveluissa sekä terveysasemilla ja neuvoloissa.

Kuukauden mittaisessa työsuhteessa saat 800 euron palkan, työkokemusta ja virallisen työtodistuksen. Päivittäinen työaika on 6 tuntia, 40 minuuttia, joka sisältää 30 minuutin mittaisen ruokatunnin. Työpäiväsi ovat ma-pe ja työvuorosi klo 7-18 välillä. Työn alkaessa sinun tulee olla 16- tai 17-vuotias.

Työskentelet avustavissa tehtävissä, joihin saat perehdytyksen. Sinulta ei vaadita alan osaamista, opit tehtäväsi työtä tekemällä. Kaikkien työyksiköiden tehtävissä riittää, että tykkäät olla ihmisten kanssa ja uskallat ottaa kontaktia, olet oma-aloitteinen, joustava, luotettava, reipas ja uskallat kysyä, ellet tiedä.
On hyvä muistaa, että kaikissa yksiköissämme toimivia koskee vaitiolovelvollisuus.


Kesätyössä pääset tutustumaan sote-alan tehtäviin ja vaikuttamaan monen helsinkiläisen hyvinvointiin.

Hakuprosessin eteneminen

- hakuaika päättyy 18.3.
- tiedot valinnasta tulevat 22.3.
- jos tulet valituksi saat 27.3. sähköpostilla linkin, jonka kautta
  pääset varaamaan itsellesi työpaikan
- tee varaus 1.4. klo 22 mennessä
- tiistaina 7.5. iltapäivällä on infotilaisuus
- saat kutsun infotilaisuuteen ja tarkan kellon ajan huhtikuun
  lopulla
- peruutuspaikat täytämme huhtikuun loppuun mennessä.


Alla lyhyet esittelyt työtehtävistä eri yksiköissä.


Kotihoito

Kotihoidossa työtä tehdään asiakkaan kotona. Meillä on noin 70 lähipalvelualuetta eri puolilla Helsinkiä. Jokaisella lähipalvelualueella on 1-3 tiimiä, joissa työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Jos valitset kesätyön kotihoidosta, pääset tiimin jäseneksi.

Tekisitkö mielelläsi töitä toisen nuoren kesätyöntekijän kanssa? Itäisessä ja kaakkoisessa kotihoidossa, Kontulassa, Myllypurossa, Laajasalossa, Herttoniemessä ja Vuosaaressa teet ensin kotikäyntejä yhdessä kotihoidon hoitajan kanssa ja perehdytyspäivien jälkeen  parityötä yhdessä toisen kesänuoren kanssa.

Työpäivä kotihoidossa voi sisältää esimerkiksi vanhusten kanssa ulkoilua, lehtien lukemista, pieniä kotitöitä, saattamisapua, kaupassa käyntiä tai vaikka jätskillä käyntiä. Pääasiassa työpäivä sisältää yhteisiä hetkiä vanhusten kanssa kotona tai ulkona. Lisäksi päivään voi sisältyä työtehtäviä toimistolla, kuten varastotilausten purkamista ja yleistä paikkojen siistimistä tai erilaisten hoitotarvikkeiden kuljetusta asiakkaille kotiin.


Monipuoliset palvelukeskukset

Monipuoliset palvelukeskukset antavat palveluja kotona asuville vanhuksille ja ryhmäkodeissa ja palvelutaloissa asuville asukkaille. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviä omissa kodeissaan. Palvelukeskukset tarjoavat vanhuksille ja työttömille monenlaista toimintaa ja tapahtumia. Lähes kaikissa on erilaisia kädentaidon pajoja, kursseja ja liikuntapalveluja. Lisäksi on mm. ystäväpiirejä, vertaistukiryhmiä, kirjasto- ja atk-palveluja.

Päivätoiminta on suunnattu kotona asuville vanhuksille, jotka ovat usein muistisairaita. Asiakkaat viettävät päivän päivätoimintayksikössä, jossa heille on erilaista viriketoimintaa ja jossa he voivat myös ruokailla.

Vanhustenkeskuksissa (Kivelä, Koskela ja Myllypuro) on lyhyt- ja pitkäaikaista laitoshoitoa.

Monipuolisissa palvelukeskuksissa kesänuoren tehtävät voivat olla esimerkiksi
- asiakkaiden kanssa ulkoilua
- retkille osallistumista
- lehtien lukemista
- seuran pitämistä
- liikkumisessa avustamista
- ohjaajan auttamista erilaisissa toiminnoissa
  (ulkoilu, pelaaminen, askartelu jne.)
- ruokailuissa auttamista
- ja muissa päivittäisissä askareissa avustamista
- tapahtumien järjestämisessä auttamista
- voit myös itse järjestää jotakin ohjelmaa esimerkiksi soittaa tai laulaa.


Sairaalat

Sairaaloita on kolme, Laakson, Malmin ja Suursuon sairaalat. Jokaisessa sairaalassa on useita eri osastoja. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä ja laitoshuoltajia.

Monet potilaat tarvitsevat paljon apua päivittäisissä toiminnoissa, joissa voit olla avuksi. Tehtäväsi voivat sisältää potilaiden kanssa ulkoilua, lehtien lukemista ja muuta seuran pitämistä. Jos osaat esim. soittaa jotakin instrumenttia, voit viihdyttää osaston potilaita musiikilla. Jollakin osastoilla on piano.
Tehtäviisi voi kuulua myös ruokailuissa ja kahvihetkissä auttamista. Lisäksi voita auttaa hoitotarvikkeiden järjestämisessä sekä varasto- ja liinavaaterullakoiden purkamisessa.


Terveysasemat

Terveysasemia on 23 ja ne sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Näitten lisäksi terveysasematoimintaa on Kalasataman- ja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksissa. Asemat ovat kooltaan erilaisia ja niissä työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia ja lääkäreitä. Terveysasemilla huolehditaan kiireellisestä ja kiireettömästä sairaanhoidosta ja terveysneuvonnasta.

Terveysasemalla kesänuori voi osallistua asiakkaiden opastamiseen (esim. ilmoittautumislaitteiden käyttö) ja saattamiseen aseman tiloissa. Erilaiset toimistotyöt, kuten arkistointi, kopiointi, asiakirjojen aakkostaminen, postitus ja postin jakaminen työyksikön sisällä voivat olla kesänuoren tehtäviä. Lisäksi kesänuori voi huolehtia vastaanottohuoneiden järjestyksestä ja välineiden täydentämisestä sekä tavaratilausten purkamisesta varastoihin.

Neuvolat ovat terveysasemien yhteydessä ja perhekeskuksissa. Neuvoloissa kesänuoren tehtävät ovat samanlaisia kuin terveysasemilla.


Vammaistyö

Vammaistyössä kesänuoret toimivat kehitysvammaisten ryhmäkodeissa ja toimintakeskuksissa. Ryhmäkodeissa asuu eri-ikäisiä henkilöitä, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan. Toimintakeskuksissa järjestetään monenlaista kuntouttavaa toimintaa.

Kesänuoren tehtäviä ovat esimerkiksi
- kevyet kodinhoidolliset tehtävät, kuten auttaminen sänkyjen petaamisessa, tiskaamisessa ja pyykin pesemisessä
- ruokailussa avustaminen
- pukeutumisessa ja liikkumisessa avustaminen
- ulkoilu ja uimaseurana oleminen
- retkille ja tutustumiskäynneille osallistuminen
- pelaaminen
- lukeminen
- musiikkituokioihin osallistuminen
- kaikenlainen seuran pitäminen.JAA
12.03.2019 15:09