Hoppa till innehållet

Fråga oss och ge respons

Stadsarkivets responsblankett

Frågor gällande materialet på Helsingfors stadsarkiv eller stadens historia samt respons om Stadsarkivet kan göras med hjälp av vidstående blankett. Den som vill ha svar, var vänligt fyll i även kontaktuppgifter (namn och e-post eller telefon). Respons kan ges anonymt eller med signatur. Den kan med givarens tillstånd publiceras på stadens sidor.

Om frågan eller responsen gäller ett särskilt ställe eller område, var vänlig markera det på kartan.


Tack Kritik Fråga Idé Annan

Title:

Valfria tilläggsuppgifter:

Min respons gäller den här platsen:

 eller

Bilagor (max 10 Mb):
Lämna din kontaktinformation om du vill ha ett personligt svar.

Min kontaktinformation:


 18.05.2018 11:18