Den första juni 2017 förnyades Helsingfors stads organisationsstruktur grundligt. Tidigare förvaltningar och affärsverk grupperades i sektorer enligt de tjänster de producerar. Faktacentralens funktioner flyttades till centralförvaltningen där de för statistik- och forskningsfunktionens del sorterar inom enheten stadsforskning och statistik och för Stadsarkivets del inom enheten informationshantering. Läs mera »

Nyheter