Kirjasto ja tietopalvelu

Tietokeskuksen kirjasto on kaikille avoin Helsinkiin liittyvien tilastojen ja tutkimusten erikoiskirjasto ja tietopalvelu.

Kirjaston keskeisenä kokoelmana on kaupungin eri virastoissa tehdyt julkaisut. Kokoelmissa on lisäksi valtakunnallisia tilastoja, tilastojulkaisuja Euroopan kaupungeista sekä kaupunkitutkimukseen liittyviä julkaisuja. Olennainen osa kirjaston toimintaa on Helsinkiä koskevien tilastojen tietopalvelu. Lyhyen Helsinki-tilastoja koskevan tietopyynnön voi lähettää palautelomakkeella.

Julkaisut ovat kaikkien lainattavissa. Kaukolainoja lähetetään omista kokoelmista muille kirjastoille.

Helsingin historiaa käsittelevä kirjallisuus on sijoitettu pääasiassa kaupunginarkiston käsikirjastoon, josta julkaisuja saa tutkijasalikäyttöön. Käsikirjaston kokoelmista ei anneta koti- eikä kaukolainoja. Kaupunginarkisto sijaitsee osoitteessa Eläintarhantie 3 F (Kallion virastotalo).

Tietokeskuksen kirjaston yhteystiedot:

Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 18–20 A, 5. krs, Ympyrätalo, Hakaniemi
Postiosoite: PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 09 310 36377
Sähköpostiosoite: tietokeskus.kirjasto(at)hel.fi

Aukioloajat: ma-pe 9.00–16.00.

JAA