Helsingin kaupungin tutkimusapurahat

Helsingin kaupunki jakaa vuosittain 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen tekijöille (lisensiaattityö ja väitöskirja). Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoiden hankkeita.

Apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat kaupunkitalouteen ja elinkeinotoiminnan edellytyksiin liittyvät tutkimukset, kaupungin tilaamien tai tuottamien palvelujen järjestämistä ja arviointia tukevat tutkimukset, sekä tutkimukset, joissa käsitellään helsinkiläistä elinympäristöä, hyvinvointia ja arkielämää, mukaan lukien maahanmuuttoon ja kaupungin kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt.

Vuoden 2017 haku on päättynyt

Vuoden 2017 hakuaika päättyi 9.3. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 53 kappaletta. Tutkimusapurahat jaetaan touko- kesäkuussa ja kaikki hakijat saavat päätöksestä tiedon. Kiitos kiinnostuksesta!

Tiedusteluihin vastaavat tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396 ja toimistosihteeri Minna Pitkäniemi, puh.  09 310 36298. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hel.fi.


 

JAA