Hoppa till innehållet

Medlemmar och arbetsfördelning

Ordförande för revisionsnämnden 2021-2025 är Nuutti Hyttinen och vice ordförande Dani Niskanen.   
Sekreterare i revisionsnämnden är Liisa Kähkönen, telefon 310 36606. Sekreterare under perioden 1.9.2021  31.1.2022 är Vilma Lamminpää, telefon 310 36581.
Revisionsnämndens adress är PB 400, 00099 Helsingfors stad.

Medlemmar Personliga suppleanter
Nuutti Hyttinen, ordförande, Sannf.
Marika Sorja
Dani Niskanen,
vice ordförande, Saml.
Leila Kaleva
Nita Austero, SDP Pertti Hyvärinen
Iida Haglund, Saml.
Juha Christensen
Sandra Hagman, VF
Jani Valpio
Mikael Jungner, RN Kimmo Niemelä
Jussi Junni, Gröna Virve Magdaleno
Terhi Peltokorpi, C Jukka Ihanus
Petrus Pennanen, SFP Antonia Bäckman


Revisionsnämnden är indelad i två kommittéer. Kommittéers revisionsområden och deras sammansättning:

1. kommitté

Revisionsområden
Centralförvaltningen
Stadsstyrelsen
Stadskansliet

Affärsverket ekonomiförvaltningen
Affärsverket servicecentralen
Affärsverket byggnadstjänsten
Affärsverket företagshälsan

Stadsmiljösektorn
Markanvändning och stadsstruktur
Byggnader och allmänna områden
Tjänster och tillstånd

Affärsverket trafikverket

Räddningsverket

Kommitténs revisionsområde omfattar dessutom koncernsammanslutningar och stiftelser som hör till området.

Medlemmarna i kommittén
Dani Niskanen,  ordförande
Terhi Peltokorpi, vice ordförande
Iida Haglund
Jussi Junni

 

2. kommitté

Revisionsområden
Fostrans- och utbildningssektorn
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
Grundläggande utbildning
Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
Svenska tjänster

Kultur- och fritidssektorn
Kultur
Idrott
Ungdomar

Social- och hälsovårdssektorn
Familje- och socialtjänster
Hälsovårds- och missbrukartjänster
Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Kommitténs revisionsområde omfattar dessutom koncernsammanslutningar och stiftelser som hör till området.

Medlemmarna i kommittén
Nuutti Hyttinen, ordförande
Petrus Pennanen, vice ordförande
Nita Austero
Sandra Hagman
Mikael Jungner