Hoppa till innehållet

Kontakt och feedback

Revisionsnämnden
Revisionsnämndens sekreterare Liisa Kähkönen
PB 400, 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress Unionsgatan 25, 00170 HELSINGFORS
Telefon (09) 310 36606
Fax (09) 310 36308

Revisionskontoret
PB 400, 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress Unionsgatan 25, 00170 HELSINGFORS
Telefon kontoret (09) 310 36384
Fax (09) 310 36308
E-postadress tarkastusvirasto(a)hel.fi

Revisionsdirektör
Timo Terävä
Telefon (09) 310 43126

Revisionschef
Arto Ahlqvist
Telefon (09) 310 36580

Utvärderingschef
Minna Tiili
Telefon (09) 310 36545

Controller
Vilma Lamminpää
Telefon (09) 310 36581

Personalens telefonnummer numerot.hel.fi

E-postadress: fornamn.efternamn(a)hel.fi

Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a