Suoraan sisältöön

Helsingin tarkastuslautakunta havaitsi korjattavaa ja kehitettävää muun muassa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen toteuttamisessa. Arviointikertomuksessaan lautakunta suosittelee, että kaupungin olemassa olevia toimintoja järjestämällä ja tarvittaessa resursointia lisäämällä perustetaan lasten ja nuorten lieviä ja keskivaikeita mielenterveysongelmia arvioiva ja hoitava yksikkö, joka lisäksi toimii jatkohoitopaikkana erikoissairaanhoidolle. Lue lisää »

Uutiset

Lue lisää tarkastusvirastosta

Arviointikertomus

Tutustu tarkastuslautakunnan arviointiaiheista laadittuihin yhteenvetoihin. Arviointiaiheista on esitetty keskeiset johtopäätökset ja niihin liittyvät suositukset.

Arviointikertomus »

Loppuraportti

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta.

Loppuraportti »