Suoraan sisältöön

Jäsenet ja työnjako

Tarkastuslautakunnan 2017-2020 puheenjohtajana toimii Dan Koivulaakso ja varapuheenjohtajana Kauko Koskinen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Liisa Kähkönen puhelin 310 36606.
Tarkastuslautakunnan osoite on PL 400, 00099 Helsingin kaupunki.

Jäsenet Varajäsenet
Dan Koivulaakso, puheenjohtaja, Vas.
Merja Helle
Kauko Koskinen, varapuheenjohtaja, Kok. Juha Liukkonen
Iida Haglund, Kok. Hannu Knuuttila
Sanna Lehtinen, Kesk.
Timo Latikka
Minna Salminen, SDP
Pertti Hyvärinen
Juhani Strandén, PS Karin Zeiger
Paul Taimitarha, RKP Linda Ahlblad
Auni-Marja Vilavaara, Vihr. Sari Näre
Tuomas Viskari, Vihr. Jussi Junni

Tarkastuslautakunta on jakautunut kahteen toimikuntaan.

Toimikuntien tarkastusalueet ja kokoonpano:   

1. toimikunta

Tarkastusalueet
Keskushallinto
Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitos
Palvelukeskus -liikelaitos
Rakentamispalvelu -liikelaitos
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Rakennukset ja yleiset alueet
Palvelut ja luvat

HKL -liikelatos

Pelastuslaitos 

Lisäksi toimikunnan tarkastusalueeseen kuuluu siihen liittyviä konserniyhteisöjä ja säätiöitä.

Toimikunnan jäsenet
Dan Koivulaakso, puheenjohtaja
Juhani Strandén, varapuheenjohtaja
Iida Haglund 
Minna Salminen 
Paul Taimitarha 


2. toimikunta

Tarkastusalueet
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Perusopetus
Lukio- ja ammatillinen koulutus, sis. suomenkielinen työväenopisto
Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, sis. ruotsinkielinen työväenopisto

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelut
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisäksi toimikunnan tarkastusalueeseen kuuluu siihen liittyviä konserniyhteisöjä ja säätiöitä.
 

Toimikunnan jäsenet
Kauko Koskinen, puheenjohtaja
Auni-Marja Vilavaara
Sanna Lehtinen 
Tuomas Viskari