Suoraan sisältöön

Jäsenet ja työnjako

Tarkastuslautakunnan 2021-2025 puheenjohtajana toimii Nuutti Hyttinen ja varapuheenjohtajana Dani Niskanen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Liisa Kähkönen, puhelin 310 36606. Ajalla 1.9.2021 — 31.1.2022 sihteerinä toimii Vilma Lamminpää puhelin, 310 36581.
Tarkastuslautakunnan osoite on PL 400, 00099 Helsingin kaupunki.

Jäsenet Varajäsenet
Nuutti Hyttinen, puheenjohtaja, PS.
Marika Sorja
Dani Niskanen, varapuheenjohtaja, Kok. Leila Kaleva
Nita Austero, SDP Pertti Hyvärinen
Iida Haglund, Kok. Juha Christensen
Sandra Hagman, Vas. Jani Valpio
Mikael Jungner, Liik. Kimmo Niemelä
Jussi Junni, Vihr.
Virve Magdaleno
Terhi Peltokorpi, Kesk. Jukka Ihanus
Petrus Pennanen, RKP Antonia Bäckman

Tarkastuslautakunta on jakautunut kahteen toimikuntaan.

Toimikuntien tarkastusalueet ja kokoonpano:   

1. toimikunta

Tarkastusalueet
Keskushallinto
Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitos
Palvelukeskus -liikelaitos
Rakentamispalvelu -liikelaitos
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Rakennukset ja yleiset alueet
Palvelut ja luvat

HKL -liikelatos

Pelastuslaitos 

Lisäksi toimikunnan tarkastusalueeseen kuuluu siihen liittyviä konserniyhteisöjä ja säätiöitä.

Toimikunnan jäsenet
Dani Niskanen, puheenjohtaja
Terhi Peltokorpi, varapuheenjohtaja
Iida Haglund
Jussi Junni 


2. toimikunta

Tarkastusalueet
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Perusopetus
Lukio- ja ammatillinen koulutus, sis. suomenkielinen työväenopisto
Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, sis. ruotsinkielinen työväenopisto

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelut
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisäksi toimikunnan tarkastusalueeseen kuuluu siihen liittyviä konserniyhteisöjä ja säätiöitä.
 

Toimikunnan jäsenet
Nuutti Hyttinen, puheenjohtaja
Petrus Pennanen, varapuheenjohtaja
Nita Austero
Sandra Hagman
Mikael Jungner