Suoraan sisältöön

Ohjeita sidonnaisuuksista ilmoittamiseen

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun on tullut valituksi tehtävään.

Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella luottamushenkilöportaalissa (LHP). Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä. Muutosilmoitus tehdään samalla nettilomakkeella.

Ilmoitusvelvollisia ovat
• Kaupunginvaltuuston pj ja vpj:t
• Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen pj, vpj, jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
• Pormestari ja apulaispormestarit
• Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja pelastuslautakunnan pj, vpj ja esittelijä
• Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja sen jaostojen pj, vpj ja esittelijä
• Kaupunkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen pj, vpj, jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
• Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen pj, vpj ja esittelijä
• Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston pj, vpj ja esittelijä

Osa esittelijöistä on määritelty kaupungin uudessa hallintosäännössä. Sääntö mahdollistaa esittelytehtävän siirtämisen esittelijän alaisena toimivalle viranhaltijalle. Kaikkien, jotka toimivat tai saattavat toimia toimielimen esittelijöinä, tulee jättää sidonnaisuusilmoitus.

Kuntaliitto on antanut suosituksen sidonnaisuuksista ilmoittamisesta