Suoraan sisältöön

Lakisääteinen sidonnaisuusilmoitus

Määrättyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee 1.6.2017 alkaen antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan.

Kuntalain 84 §:ssä on säädetty, että ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävän hoitamisessa.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.

Tiedot julkaistaan kaupungin internetsivulla, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoituksia koskeva rekisteriseloste on luettavissa kaupungin sivuilla.

Ohjeita ja usein kysyttyjen kysymysten listaa täydennetään jatkuvasti. Tarkastusvirasto vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin!

controller Vilma Lamminpää
puh. 09 310 36581
tarkastusvirasto@hel.fi  
tarkastusjohtajaTimo Terävä
puh. 09 310 43126