Suoraan sisältöön

Tarkastuslautakunta
07 / 07.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 40 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 41 Asia/2

Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/3

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 43 Asia/4

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/5

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Erityistoimeksiantoilmoitus 4/2019, 29.4.2019

Liite 2

Erityistoimeksiantoilmoitus 5/2019, 30.4.2019

Liite 3

Erityistoimeksiantoilmoitus 6/2019, 30.4.2019

Liite 4

Erityistoimeksiantoilmoitus 7/2019, 2.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 46 Asia/7

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.