Suoraan sisältöön

Tarkastuslautakunta
12 / 20.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 78 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 79 Asia/2

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/3

Stadion-säätiö ja Olympiastadionin perusparannus (pdf) (html)


§ 81 Asia/4

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 15 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/5

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018, päätöksen liite

Liite 2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/6

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/7

Tarkastuslautakunnan kokousajat 2019 (pdf) (html)


§ 85 Asia/8

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/9

Ehdokkaiden nimeäminen Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön tilintarkastajiksi tilikaudelle 2019 (pdf) (html)


§ 87 Asia/10

Ehdokkaiden nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun tilintarkastajiksi tilikaudelle 2019 (pdf) (html)


§ 88 Asia/11

Ehdokkaiden nimeäminen eräiden Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöiden tilintarkastajiksi tilikaudelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 89 Asia/12

Ehdokkaan nimeäminen perustettavan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n tilintarkastajaksi (pdf) (html)


§ 90 Asia/13

Ehdokkaan nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin tilintarkastajaksi tilikausille 2019-2020 (pdf) (html)


§ 91 Asia/14

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiölle tilikaudelle 2019 (pdf) (html)


§ 92 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 93 Asia/16

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.