Suoraan sisältöön

Tarkastuslautakunta
04 / 20.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kaupungin tilinpäätös 2017 sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuminen (pdf) (html)


Asia/2

Kaupungin tilinpäätös 2017 sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuminen (pdf) (html)


Asia/3

Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle tarkastusjohtajan valinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista


Asia/3

Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle tarkastusjohtajan valinnasta (pdf) (html)


Asia/4

Tarkastustoimen toimintakertomus 2017 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/6

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.