Suoraan sisältöön

Tarkastuslautakunta
14 / 16.11.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kaupunkistrategia 2021-2025, kaupungin johtamisjärjestelmä ja johtaminen koronaepidemian aikana (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/6

Tarkastuslautakunnan kokousajat vuonna 2022 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


Asia/7

Ehdokkaiden nimeäminen Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun tilintarkastajiksi tilikaudelle 2022 (pdf) (html)


Asia/8

Ehdokkaan nimeäminen Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen tilintarkastajaksi tilikausille 2022-2023 (pdf) (html)


Asia/9

Ehdokkaan nimeäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan tilintarkastajaksi tilikausille 2022-2023 (pdf) (html)


Asia/10

Ehdokkaan nimeäminen Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n tilintarkastajaksi tilikausille 2022-2023 (pdf) (html)


Asia/11

Ehdokkaiden nimeäminen eräiden Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöiden tilintarkastajiksi tilikaudelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Ehdokkaan nimeäminen Postipuiston Pysäköinti Oy:n tilintarkastajaksi tilikausille 2022-2023 (pdf) (html)


Asia/13

Ehdokkaan nimeäminen Helsinki Partners Oy:n tilintarkastajaksi tilikausille 2022-2023 (pdf) (html)


Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/15

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.