Suoraan sisältöön

Tarkastuslautakunta
12 / 14.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2024 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/4

Tilintarkastajaehdokkaan nimeäminen kaupunkikonserniin perustettavalle kaupunkiliikenneyhtiölle (pdf) (html)


Asia/5

Seurasaarisäätiön tilintarkastajan nimeäminen tilivuodelle 2022 (pdf) (html)


Asia/6

Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Tarkastuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (pdf) (html)


Asia/8

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.