Suoraan sisältöön

Tarkastuslautakunta
02 / 09.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 8 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/2

Kaupungin osallisuusmallin toteuttaminen (pdf) (html)


§ 10 Asia/3

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2020 sekä yhteenveto vuosien 2018-2019 tarkastushavaintojen seurannasta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/4

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 tulosbudjetin toteutuminen ja tilinpäätöstiedot (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/5

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 14 Asia/7

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.