Suoraan sisältöön

Lautakunnan päätösasiakirjat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastuslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 2022.

Lue lisää »

Päätöstiedotteet

Tarkastuslautakunnan päätöstiedotteet 2022.

Lue lisää »