Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Tarkastusvirasto valmistelee lautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvat asiat. Tarkastuslautakunta vastaa sen arvioinnista, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta vastaa myös valtuuston päätettävien tarkastusasioiden valmistelusta ja tarkastuksen yhteensovittamisesta kaupunkikonsernissa.

Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisen tarkastusviraston toimintaa ohjaavat keskeisimmin kaupungin hallintosääntö ja tarkastusviraston toimintasääntö.

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsenet kaudella 2017–2020. Puheenjohtajana toimii Dan Koivulaakso (Vasemmisto).

Lue lisää »

Kokousajat

Tarkastuslautakunta kokoontuu kevään 2021 aikana 11 kertaa.

Lue lisää »

Lautakunnan yhteystiedot

Tiedusteluihin tarkastuslautakunnan kokousasioista ja päätösasiakirjoista vastaa johtava tuloksellisuustarkastaja Liisa Kähkönen, 050 324 7044, liisa.kahkonen(a)hel.fi

Lue lisää »