Hoppa till innehållet

Respons och kontaktuppgifter

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten

Kundbetjäning (+358 9) 310 25300

Vi betjänar vardagar kl. 9-15. (se undantagsperioder nedan)

Vi öppnar kl 10.00:

onsdag 8.9.2021
tisdag 14.9.2021
tisdag 28.9.2021
fredag 1.10.2021
tisdag 12.10.2021
tisdag 26.10.2021
tisdag 9.11.2021
tisdag 23.11.2021
tisdag 7.12.2021
tisdag 21.12.2021

Löneberäkning        se Löner, arvoden och stöd för närståendevård (på finska)

Löneberäknings servicenumren betjänar kl. 9-15Postadress         PB 230, 00099 Helsingfors stad
Växel                (+358 9) 310 2500
Besöksadress    Sörnäs strandväg 27 A, Helsingfors 50

E-postadresserna för personalen har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi


Talpas allmänna kassa

Andra linjen 4 A, Ämbetshuset i Berghäll (karta), öppet mån‒fre kl. 9.00-15.30