Suoraan sisältöön

Respons och kontaktuppgifter

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten

Kundbetjäning (+358 9) 310 25300

Vi betjänar vardagar kl. 9-15.

Löneberäkning        se Löner, arvoden och stöd för närståendevård (på finska)

Löneberäknings servicenumren betjänar kl. 9-15Postadress         PB 230, 00099 Helsingfors stad
Växel                (+358 9) 310 2500
Besöksadress    Sörnäs strandväg 27 A, Helsingfors 50

E-postadresserna för personalen har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi


Talpas allmänna kassa

Andra linjen 4 A, Ämbetshuset i Berghäll (karta), öppet mån‒fre kl. 9.00-15.30