Hoppa till innehållet

Respons och kontaktuppgifter

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten

Kundbetjäning (+358 9) 310 25300

Vi betjänar vardagar kl. 9-15. (se undantagsperioder nedan)

må 21.9.2020 stängt från kl 11.15 till 13.15
ti 29.9.2020 stängs kl 13.45
ti 13.10.2020 öppnar kl 10
to 22.10.2020 öppnar kl 11.15
ti 27.10.2020 stängs kl 13.45
ti 10.11.2020 öppnar kl 10
on 25.11.2020 stängs kl 12.15
ti 8.12.2020 öppnar kl 10.00
to 17.12.2020 öppnar kl 10.15

Löneberäkning        se Löner, arvoden och stöd för närståendevård (på finska)

Löneberäknings servicenumren betjänar kl. 9-15Postadress         PB 230, 00099 Helsingfors stad
Växel                (+358 9) 310 2500
Besöksadress    Sörnäs strandväg 27 A, Helsingfors 50

E-postadresserna för personalen har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi


Talpas allmänna kassa

Andra linjen 4 A, Ämbetshuset i Berghäll (karta), öppet mån‒fre kl. 9.00-15.30