Hoppa till innehållet

Löneberäkningsavdelningen

Löneberäkningen för personalen vid Helsingfors stads ämbetsverk och affärsverk hanteras av Ekonomiförvaltningstjänstens (Talpa) Löneberäkningsavdelning. Avdelningen ansvarar för arvoden som betalas till förtroendevalda och andra arvodesberättigade samt betalningen av pensioner enligt stadens gamla pensionssystem. Därtill hanterar avdelningen betalningen av stödet för närståendevård för social- och hälsovårdsverket.

Kontaktinformation (på finska), vänligen se Palkat, palkkiot ja omaishoidon tuki

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi

Avdelningen leds av servicechef Eija Keränen, tfn 09 310 25390.

Löner, arvoden och stöd för närståendevård

Löneberäkningen för personalen vid Helsingfors stads ämbetsverk och affärsverk hanteras av Ekonomiförvaltningstjänstens (Talpa) Löneberäkningsavdelning.

Mer om ämnet...