Hoppa till innehållet

Förvaltningsavdelningen

Talpas förvaltningsavdelning producerar interna tjänster för affärsverkets ledning och avdelningar. Till dessa hör dataadministration, arkivering, anskaffningar, säkerhets- och vaktmästarverksamhet, ekonomi- och personaltjänster, fastighetsärenden, assistent- o.d. kontorsuppgifter, kommunikation samt hantering av kundrelationer.

Också Talpas kundbetjäning är en dal av förvaltningsavdelning.

Förvaltningens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi

Postadress:
PB 230, 00099 Helsingfors stad

Avdelningen leds av förvaltningschef Päivi Turpeinen tfn 09 310 25220, paivi.i.turpeinen(at)hel.fi