Hoppa till innehållet

Fakturering

Kundtjänstnummer svarar vardagar kl. 9.00‒15.00. Kundbetjäningsnummer: tfn 09 310 25300:

  • Fakturering av social- och hälsovårdsverkets och barnomsorgsverkets lagstadgade avgifter, frikort som beviljas när avgiftstaket för klientavgifter inom social- och hälsovårdens har nåtts, beredning av behovsprövade nedsatta avgifter.
  • Betalningar till stadens försäljningsreskontra, returnering av överdebiterade belopp till kunder.
  • Indrivningsärenden
  • Indrivning av fordringar av Helsingfors stads ämbetsverk, skuldsaneringsarrangemang.

Vid faktureringens kundbetjäningspunkt på adressen Sörnäs strandväg 27 A ger kundbetjäningen om avgiftstaket och frikort och beviljar kommuninvånare frikort. Vid Sörnäs strandväg finns ingen kassaverksamhet.

Däremot kan du betala Helsingfors stads fakturor vid ekonomiförvaltningstjänstens allmänna kassa på adressen: Andra linjen 4 A, Ämbetshuset i Berghäll, öppet mån‒fre kl. 9.00‒15.30. Den allmänna kassans postadress: PB 210, 00099 Helsingfors stad.

Postadress:
PB 235, 00099 Helsingfors stad
Fax: 09 310 25110

Ta kontakt elektroniskt